Ankara Üniversitesi Rektörlüğünde etkinlik gösteren Bilimsel Metin Destekleme Birimi’nin amacı, başta Ankara Üniversitesi’nde görevli akademisyenler (öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve okutman) tarafından yabancı dilde (İngilizce vb.) hazırlanan özgün
• bilimsel,
• teknik,
• tıbbi
metinlere dilbilimsel bağlamda destek hizmetinin sunulmasıdır.
Yazar/yazarlar tarafından dergiye veya konferansa sunulacak metinlerin dilbilimsel destekleme hizmeti sürecinden geçmesinin amacı, metnin zayıflıklarını gidererek mümkün olduğu kadar uluslararası dergilerin ve konferansların hakemlik prosedüründen geçme potansiyelini yükseltmektir.
Bu şekilde Ankara Üniversitesi bünyesindeki akademisyenlerimizin uluslararası bilimsel yayın üretme potansiyelinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.
BMD Birimi’ne yazar/yazarlar tarafından sunulan ve Birim’in Ön Yeterlilik Kriterleri’ne göre uygun görülen metinlere Uzman Okuyucu Personel tarafından destekleme hizmeti sağlanacaktır.
BMD Birimi tarafından kabul edilen her metinlere sadece dilbilimsel açıdan ve metinlerin içeriğini etkilemeyecek bir şekilde destek sunulacaktır. Destek hizmeti sunulan metinler, Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesindeki Online Yayıevi’nde Çalışma Notu (Working Paper) olarak yayınlanacaktır.
İlk etapta, BDM Birimi’nin hizmetleri İngilizce hazırlanan metinler için sunulmaktadır.
Daha sonra ihtiyaç duyulduğu takdirde diğer yabancı dillerde de destek hizmeti verilebilecektir.
BMD Birimi internet ortamında hizmet sunmaktadır. Ankara Üniversitesi Akademisyenleri kurumsal e-posta şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapabilmektedirler.