Yrd. Doç. Dr. Zeynep Z. Atayurt
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Tel:
E-posta: bmd@ankara.edu.tr