BMD Birimi elektronik ortamda hizmet vermektedir. Ankara Üniversitesi akademisyenleri kurumsal e-posta şifrelerini kullanarak sisteme girerek başvuru yapabilmektedirler.
BMD Süreci aşağıda belirtilen şekilde yürütülecektir:
1) Yazar BMD Önkriterleri’ni okuduktan sonra elektronik ortamda başvuru yapar. BMD Birimi’ne sunulan bilimsel metnin birden çok yazar olması halinde “Başvuran Yazar”, metnin diğer yazarları adına BMD hizmetinin alınmasında hukuken sorumlu ve irtibat kurulacak yazar olarak kabul edilir.
2) Yazar elektronik ortamda Ön Talep Formu’nu doldurarak Talep Formu’na ilişkin Önemli Not ve Ön Talep Formu Açıklaması ve Ön Kriterler’de belirtilen tüm hususları şartsız kabul ettiğini beyan eder.
3) Yazar hazırlamış olduğu bilimsel metni elektronik ortamda (Microsoft Word formatında) BMD Birimi’nin internet sistemine yükler.
4) BMD Birimi’ne sunulan her metin Birimi’nin Ön Kriterleri’ne göre değerlendirilir.
5) Kabul kararı ve tahmini bitiş tarihi BMD Birimi tarafından yazara bildirilir.
6) BMD Birimi’ndeki Uzman Okuyucu Personel metni okur ve gerekli denetimi yapar.
7) Destek hizmeti sunulan metnin son hali yazara elektronik ortamda gönderilir. Ayrıca destek hizmeti sunulan metinler, Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesindeki Online Yayınevi’nde Çalışma Notu (Working Paper) olarak yayınlanır.
8) Eğer, metin bir akademik derginin veya konferansın değerlendirme prosedüründen geçtikten sonra, yazar metni geliştirerek tekrar BMD sürecinden yararlanmak isterse, aynı metin için ikinci bir başvuru yapılabilir.
9) BMD Birimi’ne gönderilen bilimsel metinlere yabancı dilde destekleme hizmetinin sunulması için söz konusu olan hizmet bedelinin temininde bilimsel metinlerin toplam kelime sayısı baz alınacak olup, Yazar/Yazarların bilimsel metinlerine, Rektörlüğün belirleyeceği şartlar ve ücret üzerinden “Türk Lirası” karşılığı destekleme hizmeti sağlanabilecektir.
10) BMD hizmetine yönelik hizmet bedeli karşılığının temininde aşağıdaki süreç izlenecektir:
a) BMD Birimi’ne sunulan bilimsel metnin Ön Kriterler’e uygunluğu incelenirken aynı zamanda söz konusu metnin toplam kelime sayısı, hizmetin sunulması halinde toplam kelime sayısına karşılık gelen ve Yazar/Yazar’lar tarafından aşağıdaki Rektörlük hesabına ödenmesi gereken BMD hizmet bedeli (TL) ilgili Yazar/Yazarlara e-posta mesajı ile bildirilecektir.
b) BMD Birimi tarafından hizmet bedelinin hesaplanmasında sunulan eserin toplam kelime sayısı dikkate alınacaktır. Bu bağlamda, 200 kelimeden oluşan her sayfa başına üniversitemiz hesabına 7 TL ücret temin edilecektir.
c) Bu amaçla, anılan hizmet bedelinin Rektörlüğün Akbank Tandoğan/Ankara Şubesi nezdindeki“Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı” hesabına (Hesap No:145757 – IBAN:TR98 0004 6003 9588 8000 1457 57) Yazar/Yazarların Ad-SOYAD bilgilerinin de belirtilerek yatırılmasını takiben hizmet bedeline dair dekontun Yazar/Yazarlar tarafından BMD Birimi’ne fakslanması da gerekmektedir.
d) Bu aşamadan sonra, BMD Birimi tarafından hizmet bedeli ödendiği anlaşılan bilimsel esere Bilimsel Metin Destekleme hizmeti sunulacaktır. BMD hizmeti sunulan eserin hizmet bedeli geri iade edilmez.
BMD Birimi ön kriterlerini görmek için tıklayınız.